Loading Chart: Forward Compartment

Width (Inches)

   

0

4

8

12

16

20

24

28

32

Height (Inches)

Length (Inches)

0-31

129

129

129

129

129

129

122

122

122

0-39

129

129

129

129

129

129

122

122

122

0-45

129

129

129

129

128

128

120

112

104

Width (Inches)

   

36

40

44

48

52

56

60

64

 

Height (Inches)

Length (Inches)

0-31

122

122

122

118

118

118

111

102

0-39

122

122

118

110

102

93

85

78

0-45

 96

  88

 79

 71

67

67

Door Opening Size
Height 48.1 in. 122.1 cm.
Width 71.5 in. 181.7 cm.
Cubic Volume
Forward 807 cu. ft. 22.8 cu.m.
Rear 676 cu. ft. 19.1 cu.m.

Total 1,483 cu. ft. 41.98 cu.m

Floor Bearing Weight
Forward & Rear 138 PSF.
Bulk 150 PSF.
Menu